Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 nadmořská výška okolo 470 m n.m.

rozloha cca 446 ha

počet trvale žijících obyvatel – 20

 

... a něco o obci:

Ves založená 4 km od Stráže, v písemných pramenech je prvně zmiňována roku 1379. V 16. století tvořil Borek se sousední vsí Dehetnou a Dubcem malý statek. V r. 1654 byl zmiňován chudičký statek v pusté vsi Borek, jehož vlastníkem byl Purkart Merklínský z Merklína. Roku 1732 pak Borek připojený již předtím k Bernarticím připadl borskému panství. V roce 1938 měl Borek i s osadou Valcha 49 usedlostí a 234 obyvatel. V květnu 1945 při obléhání Borku americkou armádou bylo vypáleno 7 domů. V roce 1953 pak vyhořel starý panský dvůr a zakrátko poté byl zbořen. Tyto ničivé zásahy poznamenaly stavební schéma vesnice, jejíž zástavba se jeví jako značně prořídlá. Hlavně zájmu o blízké rekreační středisko vděčí dnes vesnice za novou zástavbu rekreačními domky na místě zbořených usedlostí.

zajímavosti:

  • Rekreační středisko Sycherák – možnost campingu, ubytování v chatkách, rybolov ...
    Provozovatel – Strážská obchodní společnost s.r.o. Stráž, kontaktní osoba p. Jitka Ježková, tel. 736 520 744. Vice info na www.sycherak.cz

Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou :

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

     

BOREK A SYCHERÁK Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


 Historické fotky