nadmořská výška okolo 470 m n.m.

rozloha cca 446 ha

počet trvale žijících obyvatel – 20

 

... a něco o obci:

Ves založená 4 km od Stráže, v písemných pramenech je prvně zmiňována roku 1379. V 16. století tvořil Borek se sousední vsí Dehetnou a Dubcem malý statek. V r. 1654 byl zmiňován chudičký statek v pusté vsi Borek, jehož vlastníkem byl Purkart Merklínský z Merklína. Roku 1732 pak Borek připojený již předtím k Bernarticím připadl borskému panství. V roce 1938 měl Borek i s osadou Valcha 49 usedlostí a 234 obyvatel. V květnu 1945 při obléhání Borku americkou armádou bylo vypáleno 7 domů. V roce 1953 pak vyhořel starý panský dvůr a zakrátko poté byl zbořen. Tyto ničivé zásahy poznamenaly stavební schéma vesnice, jejíž zástavba se jeví jako značně prořídlá. Hlavně zájmu o blízké rekreační středisko vděčí dnes vesnice za novou zástavbu rekreačními domky na místě zbořených usedlostí.

zajímavosti:

  • Rekreační středisko Sycherák – možnost campingu, ubytování v chatkách, rybolov ...
    Provozovatel – Strážská obchodní společnost s.r.o. Stráž, kontaktní osoba p. Jitka Ježková, tel. 736 520 744. Vice info na www.sycherak.cz

Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou :

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

     

BOREK A SYCHERÁK Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


 Historické fotky