nadmořská výška okolo 500 m n.m.

počet trvale žijících obyvatel – 10

... a něco o obci:

Je to malá osada 2 km jižně od Stráže v údolí potoka při silnici z Borku do Stráže.

V místech dnešní Valchy stávala údajně valcha strážských soukeníků, jejíž majitelé jsou známí již od r. 1608. První historické zmínky o Valše pocházejí až z r. 1717 (Walk-Muhl). Ve Valše a jejím nejbližším okolí stávaly 3 mlýny. Na potoce směrem ke Stráži stál ještě Čeňkův mlýn, později upravený na výletní restauraci a dále po proudu stál zbrojní hamr. Obě tyto stavby jsou dosud zachovány. V roce 1930 se Valcha skládala z 15 domů s 69 obyvateli.

Dnešní Valcha má několik objektů, jejichž neomítané zdivo je vystavěno z opracovaných žulových kvádrů. Materiál pochází z okolních povrchových dolů.

Mezi místní pozoruhodnosti náleží stará kamenná lávka, složená ze tří úzkých žulových ploten nesených dvěma pilíři.

Na okraji lesa stojí kaple Nejsvětější Trojice vybudovaná patrně ve 30. letech našeho století a nově opravená roku 1993. Trvale zde žije pouze 10 obyvatel.

Od vesničky získal název i Přírodní park Valcha, který zaujímá prostor mezi Stráží, Boněticemi, Strachovicemi a Borkem. Tvoří ji zalesněné vrchy, z nichž nejvyšší je:

  • Pískový vrch (579 m n. m.)
  • Ptačí vrch (534 m n.m.)
  • Homole (579 m n. m.)
  • Homolka (509 m n. m.)
  • Hamerský vrch (493 m n. m.)

Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou:

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

VALCHA Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


HISTORICKÉ FOTKY