hrbitov1

Vstupní brána hřbitova ve Stráži

hrbitov2

STRÁŽ

hrbitov3
BERNARTICE

Provozovatelem i správcem obou hřbitovů je Městys Stráž, který zajišťuje veškerou evidenci hřbitova tzn. nájemce hrobových míst, vlastníky hrobových zařízení a evidenci pochovaných zesnulých a uložených ostatků a další evidenci stanovenou zákonem o pohřebnictví. Na provozovatele je třeba se obracet při všech činnostech prováděných na hřbitovech - tzn. pohřby, uložení a nebo vyjmutí uren, zřízení nových hrobů, oprava hrobů a pomníků, rušení hrobů, a při každé změně související s uzavřenou nájemní smlouvou a příslušnou evidencí.