Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 nadmořská výška okolo 510 m n.m

rozloha cca 324 ha

počet trvale žijících obyvatel – 69

.. a něco o obci:

Vesnička Strachovice leží v mělkém údolí rozloženém mezi Bernarticemi a lesním komplexem Sedmihoří. Strachovice byly zmiňované prvně k r. 1379 a původně byly rozděleny mezi několik majitelů. V její blízkosti býval i panský dvůr Vítovice, jehož dějiny byly se Strachovicemi vždy pevně spjaty. r. 1407 je ve Vítovicích zmiňována tvrz a poplužní dvůr Jana z Bernartic. Ves Strachovice je seskupená kolem trojúhelné návsi s rybníky. Některé z domů mají dosud starší štukem zdobené fasády. Před čp. 2 stávala kaple Nejsvětější Trojice, která zanikla po r. 1945. V roce 1938 měly Strachovice 22 domů a 114 obyvatel.


Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou:

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

     

    STRACHOVICE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


    HISTORICKÉ FOTKY