nadmořská výška okolo 430 m n.m.

rozloha cca 611 ha

počet trvale žijících obyvatel – 31

 

... a něco o obci:

Vesnička 5 km východním směrem od Stráže založená na významné křižovatce komunikací spojujících Bor s Horšovským Týnem a Stráž se Starým Sedlem.

Zmiňována je již v tzv. Kladrubském falzu, hlásícímu se k roku 1115. Název vznikl od osobního jména Bonata (Bonifác?). V 15. století užívali bonětičtí práv chodských vsí. Roku 1578 připadla ves ke statku Olešná, kterou vlastnil Adam ze Švamberka. Velký Bonětický rybník náležel vrchnosti a existoval již v 16. století. Osvobození Bonětic Američany 4.5.1945 se neobešlo bez bojů. Při odstřelování vyhořelo 5 usedlostí, mlýn a 11 stodol. Statistiky z roku 1938 uvádějí 33 usedlostí a 134 obyvatel.

zajímavosti:

  • Dětský pionýrský tábor "Pyráti z Boněťáku",

  • Rekreační středisko Bonětice - LUKON INVESTMENT a.s., Jindřicha Plachty 28, Praha 5

  • výroba dřevěných zásmolků - p. Hejduk

  • Sádky Bonětice - Klatovské rybářství a.s., K Letišti 422, Klatovy


Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou :

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

BONĚTICE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


HISTORICKÉ FOTKY