nadmořská výška okolo 470 m n.m.

rozloha cca 401 ha

počet trvale žijících obyvatel – 30

 

... a něco o obci:

Vesnice Souměř leží severozápadně od Stráže.

Její jméno je údajně odvozeno od soumarů přepravujících náklad po starých obchodních stezkách. Vsí seskupenou kolem nepravidelné obdélné návsi protéká Úhlavka pramenící v nedalekém rybníce, která ji dělí na dvě části.

Z historie vsi je známo, že původně patřila k manské soustavě hradu Přimdy a její zástavní držitel byl povinen konat v době potřeby službu se dvěma koňmi. Poprvé je písemnými prameny zmiňována k roku 1380. Roku 1497 držel ves Lorenc z Videršperku a v Souměři, kterému panovník Vladislav Jagellonský propustil tohoto roku statek z manství. Jako jeho součást jsou tehdy připomínány tvrz a poplužní dvůr. Zbytky tvrze, která po připojení k velkému majetkovému komplexu ztratila rezidenční funkci, byly ve vsi připomínány ještě v polovině 19. století. Do současné doby přežívá z areálu bývalého poplužního dvora pouze stáj donedávna využívaná jako kravín - nyní již v dezolátním stavu.

Východně od vsi u lesa směrem ke Stráži nalezneme pozůstatky jednoho z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách.

V r.1564 měla Souměř 21 usedlostí, V roce 1938 je uváděno 47 domů a 244 obyvatelé. Nyní počet obyvatel klesl na 30, převážně důchodového věku.

Ve vsi je farma s chovem kožešinových zvířat.


Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou:

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

    SOUMĚŘ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


    HISTORICKÉ FOTKY