Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

Bernartice Bernartice (nadmořská výška okolo 510 m n. m., rozloha cca 630 ha) - ležící jižně od Stráže patří mezi nejstarší lokality této oblasti. Vesnice vznikla zřejmě již ve 12. století a založena byla - podle svého jména - nějakým Bernartem, který je ztotožňován se stejnojmenným přimdským purkrabím, zavražděným roku 1150 při osvobozování Soběslavova syna, jenž byl na hradě vězněn. První ověřená zpráva však pochází z let 1158-1173. Ve dnech 28.6. - 29.6.2008 bylo oslaveno 850 výročí od první zmínky obce Bernartice.

Ves seskupená kolem rozlehlé návsi s rybníčkem se skládá z usedlostí, které pochází převážně z 1. poloviny 20. století. Na vršku nad trojúhelníkovou návsí uprostřed hřbitova je kostel sv. Petra a Pavla, naproti stávala fara, vedle ní škola, která se dosud zachovala, ale je nevyužívaná a pod kostelem zámek, původně zřejmě goticko-renesanční opevněná tvrz s pozdějšími barokními úpravami. Bernartická tvrz může sloužit za typický příklad vývoje drobnějšího šlechtického sídla od pozdněgotické tvrze přes renesanční výstavný objekt až po prakticky zanikající budovu feudálního sídla v prostorách dvora. V prostorách statku je nyní chov koní.

V roce 1938 je zde uváděno 78 domů s 287 obyvateli. Dnes zde trvale žije 85 obyvatel.

Kostel sv. Petra a Pavla připomínaný roku 1384, zbořený roku 1737 a nově vystavěný v letech 1741 - 50 neznámým západočeským architektem jako jednotná barokní architektura za Karla z Loewensteinu, je ve velmi zchátralém stavu.

Sloup s Janem Nepomuckým, BernarticeSocha svatého Vojtěcha, BernarticeV dolní části vsi je vysoký sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého  z 1. poloviny 18. století, který byl prohlášen za památku v roce 1997 a nad vsí při silnici do Strachovic socha sv. Vojtěcha.

Rozhledna Březinka, Bernartice Rozhledna Březinka (věž sítě EUROTEL) vysoká 48,5 m je přístupná na ochozu ve výšce 33,5m. Nachází sevýchodně od Bernartic na pahorku zvaném Březinka (576 m n.m.). Přístup k rozhledně je od Bernartic po modré turistické stezce. Rozhledna je celoročně přístupná, v letním období volně, v zimním omezeně. (Kontaktní osoba p. Pinta, tel. 606 806 482)

Koho hledat:

  • činný Kulturní spolek Bernarticka (kontaktní osoba – Václav Pinta, tel. 606 806 482)
  • TJ Sokol - Bernartice (předseda Jiří Petr).
  • Chov koní p. Jaroslava Rédla
  • Výroba dřevěných hraček - Miroslav Fišpera

Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou:

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

BERNARTICE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

 

HISTORICKÉ FOTKY