nadmořská výška okolo 510 m n.m

rozloha cca 324 ha

počet trvale žijících obyvatel – 69

.. a něco o obci:

Vesnička Strachovice leží v mělkém údolí rozloženém mezi Bernarticemi a lesním komplexem Sedmihoří. Strachovice byly zmiňované prvně k r. 1379 a původně byly rozděleny mezi několik majitelů. V její blízkosti býval i panský dvůr Vítovice, jehož dějiny byly se Strachovicemi vždy pevně spjaty. r. 1407 je ve Vítovicích zmiňována tvrz a poplužní dvůr Jana z Bernartic. Ves Strachovice je seskupená kolem trojúhelné návsi s rybníky. Některé z domů mají dosud starší štukem zdobené fasády. Před čp. 2 stávala kaple Nejsvětější Trojice, která zanikla po r. 1945. V roce 1938 měly Strachovice 22 domů a 114 obyvatel.


Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou:

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

     

    STRACHOVICE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


    HISTORICKÉ FOTKY