Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 nadmořská výška okolo 470 m n.m.

rozloha cca 538 ha

počet trvale žijících obyvatel – 32

 

... a něco o obci:

Ves Olešná leží přibližně 5 kilometrů jihovýchodně od Stráže při okresní silnici spojující Tachovský a Domažlický okres.

První zmínku o ní nalézáme poměrně záhy již ve 12. století ve falzu listiny, kterým měla být potvrzena pozemková držba kláštera v Kladrubech. Roku 1465 však Olešnou již držel Jan ze Švamberka. Největšího rozkvětu zaznamenala Olešná za Adama ze Švamberka, který připojil vyženěný olešenský statek k přimdskému panství. Protože hrad Přimda byl již v této době ve zříceninách, sloužila Olešná a její tvrz jako rezidence. Během 17. a 18. století pak pokračovalo střídání vlastníků, až roku 1788 byla připojena k borskému panství, kam pak již trvale patřila. Dnešní střed vesnické zástavby vyplňují zbytky hospodářského dvora a z houštin v blízkosti těchto neopravovaných budov vystupuje rozměrná stavba kaple svaté Anny tvořící výraznou, ale při jejím současném stavu poněkud pochmurnou dominantu vesnice. Je to kaple vystavěná v letech 1884-86 A. Barvitiem, připomínající spíše pseudorománský kostel. V těchto místech také stávala původní středověká tvrz obklopená hrázemi a vodními plochami rybníků. Postupné přestavby ji však proměnily v pohodlnější zámek, připomínaný ještě roku 1780 jako dobrá stavba s dvorem. Jeho podobu však bohužel neznáme, neboť roku 1788 vyhořel i s původní kaplí sv.Anny. Ještě dnes prochází rovnoběžně s okrajem menšího rybníčka (původně zřejmě příkopu tvrze) kamenná zeď zesílená dvěma přistavovanými pilíři. Jeden z nich (rohový) dosud dosahuje své původní výšky 7 metrů. Před malým rybníkem při hlavní komunikaci procházející vsí stojí rozměrnější patrová budova (čp. 2), pravděpodobně panský dům. Byl zřízen zřejmě po požáru zámku již v roce 1788 tehdejší majitelkou Josefínou Lowenstein-Wertheim. Budova není v současné době využívána. Kromě opuštěných stájí se ještě zachovala barokní sýpka. V roce 1938 je uváděno 52 usedlostí s 255 obyvateli.

Zajímavosti:

Jírovcová alej u OlešnéZpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou:

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

OLEŠNÁ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY