Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 nadmořská výška okolo 470 m n.m.

rozloha cca 401 ha

počet trvale žijících obyvatel – 30

 

... a něco o obci:

Vesnice Souměř leží severozápadně od Stráže.

Její jméno je údajně odvozeno od soumarů přepravujících náklad po starých obchodních stezkách. Vsí seskupenou kolem nepravidelné obdélné návsi protéká Úhlavka pramenící v nedalekém rybníce, která ji dělí na dvě části.

Z historie vsi je známo, že původně patřila k manské soustavě hradu Přimdy a její zástavní držitel byl povinen konat v době potřeby službu se dvěma koňmi. Poprvé je písemnými prameny zmiňována k roku 1380. Roku 1497 držel ves Lorenc z Videršperku a v Souměři, kterému panovník Vladislav Jagellonský propustil tohoto roku statek z manství. Jako jeho součást jsou tehdy připomínány tvrz a poplužní dvůr. Zbytky tvrze, která po připojení k velkému majetkovému komplexu ztratila rezidenční funkci, byly ve vsi připomínány ještě v polovině 19. století. Do současné doby přežívá z areálu bývalého poplužního dvora pouze stáj donedávna využívaná jako kravín - nyní již v dezolátním stavu.

Východně od vsi u lesa směrem ke Stráži nalezneme pozůstatky jednoho z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách.

V r.1564 měla Souměř 21 usedlostí, V roce 1938 je uváděno 47 domů a 244 obyvatelé. Nyní počet obyvatel klesl na 30, převážně důchodového věku.

Ve vsi je farma s chovem kožešinových zvířat.


Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou:

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

    SOUMĚŘ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


    HISTORICKÉ FOTKY