nadmořská výška okolo 470 m n.m.

rozloha cca 538 ha

počet trvale žijících obyvatel – 32

 

... a něco o obci:

Ves Olešná leží přibližně 5 kilometrů jihovýchodně od Stráže při okresní silnici spojující Tachovský a Domažlický okres.

První zmínku o ní nalézáme poměrně záhy již ve 12. století ve falzu listiny, kterým měla být potvrzena pozemková držba kláštera v Kladrubech. Roku 1465 však Olešnou již držel Jan ze Švamberka. Největšího rozkvětu zaznamenala Olešná za Adama ze Švamberka, který připojil vyženěný olešenský statek k přimdskému panství. Protože hrad Přimda byl již v této době ve zříceninách, sloužila Olešná a její tvrz jako rezidence. Během 17. a 18. století pak pokračovalo střídání vlastníků, až roku 1788 byla připojena k borskému panství, kam pak již trvale patřila. Dnešní střed vesnické zástavby vyplňují zbytky hospodářského dvora a z houštin v blízkosti těchto neopravovaných budov vystupuje rozměrná stavba kaple svaté Anny tvořící výraznou, ale při jejím současném stavu poněkud pochmurnou dominantu vesnice. Je to kaple vystavěná v letech 1884-86 A. Barvitiem, připomínající spíše pseudorománský kostel. V těchto místech také stávala původní středověká tvrz obklopená hrázemi a vodními plochami rybníků. Postupné přestavby ji však proměnily v pohodlnější zámek, připomínaný ještě roku 1780 jako dobrá stavba s dvorem. Jeho podobu však bohužel neznáme, neboť roku 1788 vyhořel i s původní kaplí sv.Anny. Ještě dnes prochází rovnoběžně s okrajem menšího rybníčka (původně zřejmě příkopu tvrze) kamenná zeď zesílená dvěma přistavovanými pilíři. Jeden z nich (rohový) dosud dosahuje své původní výšky 7 metrů. Před malým rybníkem při hlavní komunikaci procházející vsí stojí rozměrnější patrová budova (čp. 2), pravděpodobně panský dům. Byl zřízen zřejmě po požáru zámku již v roce 1788 tehdejší majitelkou Josefínou Lowenstein-Wertheim. Budova není v současné době využívána. Kromě opuštěných stájí se ještě zachovala barokní sýpka. V roce 1938 je uváděno 52 usedlostí s 255 obyvateli.

Zajímavosti:

Jírovcová alej u OlešnéZpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou:

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

OLEŠNÁ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY