Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

OBECNÍ KOMPOSTÁRNA

Od 1.6.2019 je NOVĚ otevřena KOMPOSTÁRNA městyse Stráž, která se nachází cca 1 km od Stráže
směrem na Borek – odbočka u kapličky na Čankovský Mlýn (bývalá skládka pilin a kůry Lesů ČR)

Provozní doba: denně 8.00 - 20.00 hod.

Nutno ukládat:

Levá strana – odděleně: tráva, listí, piliny, štěpka bez zeminy – kamení a jiných příměsí

Pravá strana – větve do ø 15 cm

Na skládku je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ukládat domovní odpady, stavební suť, stavební dřevo apod..

Skládka je hlídána FOTOPASTÍ!