17.02.2020

Rozhlasová hlášení

Rozhlasové hlášení - 8.3.2019 - sběrna ve Stráži

Městys Stráž oznamuje, že sběrna ve Stráži bude v sobotu 9. března uzavřena.

Rozhlasové hlášení - 4.3.2019 - 5. jednání ZM Stráž, Masopust Stráž

5. jednání ZM Stráž

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  2. Finanční náležitosti městyse: Žádosti o poskytnutí dotace (daru) z rozpočtu městyse Stráž, Dopravní obslužnost na rok 2019, Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2019
  3. Majetkové náležitosti městyse: Prodej a pronájem obecních pozemků (k.ú. Borek u Tachova), Záměr prodeje a pronájmu obecních pozemků (k.ú. Borek u Tachova, Stráž u Tachova, Jadruž), Žádost o odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemku v k.ú. Stráž u Tachova., Věcné břemeno – smlouva o budoucí smlouvě (přípojky inženýrských sítí k.ú. Stráž u Tachova)
  4. Bytové hospodářství: Žádosti o přidělení bytu, Dodatky k nájemním smlouvám z důvodu navýšení nájemného v obecních bytech, Dodatek SOD č. 80_2425DO1 ve věci provádění služeb v bytovém hospodářství
  5. Různé: Nabídka na zhotovení autobusové zastávky v obci Olešná a Bonětičky, Projednání podpory vydání knihy „Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku“.

Masopust ve Stráži
Baráčníci Vás všechny srdečně zvou na Masopustní průvod, který se bude konat v úterý 5. března. Vycházet se bude od mateřské školky v 15.30 hod.. Občerstvení je jako vždy zajištěno a zájemci o zapůjčení masky si ji mohou vyzvednout půl hodiny před zahájením v bývalé sauně u mateřské školky.

Rozhlasové hlášení - 28.2. - 1.3.2019 - Školka pro štěňata a psy, Masopust Stráž

Školka pro štěňata a psy
Kynologové z Boru zvou všechny zájemce v neděli 3. března od 9.00 hod. do ŠKOLKY PRO ŠTĚŇATA A MLADÉ PSY, Na kynologickém cvičišti v Boru směrem na Lužnou vás naučí jak správně vychovávat a cvičit malé pejsky.

Masopust ve Stráži
Baráčníci Vás všechny srdečně zvou na Masopustní průvod, který se bude konat v úterý 5. března. Vycházet se bude od mateřské školky v 15.30 hod.. Občerstvení je jako vždy zajištěno a zájemci o zapůjčení masky si ji mohou vyzvednout půl hodiny před zahájením v bývalé sauně u mateřské školky.

Rozhlasové hlášení - 20. - 22.2.2019 - Dětský maškarní rej ve Stráži

Dětský maškarní rej ve Stráži
Základní škola ve Stráži zve všechny malé, větší i ty největší na Dětský maškarní rej s Kájou a Miluškou, který se bude konat v sobotu 23. února od 14.00 hod. ve školní jídelně . Občerstvení a tombola jsou zajištěny a vstupné je dobrovolné.

Rozhlasové hlášení - 1.2.2019 - Valné sezení

Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků ve Stráži zve všechny své členy a další příznivce na VALNÉ ZASEDÁNÍ, které se koná v sobotu 2. února od 14.00 hod. v jídelně ZŠ Stráž. Zde můžete všichni posoudit jejich práci a příjemně se pobavit.