17.02.2020

Rozhlasová hlášení

Prodej velikonoční výzdoby

Základní škola Stráž oznamuje, že v dnešních dnech probíhá ve vestibulu základní školy prodej velkikonoční výzdoby.

 

Rozhlasové hlášení 31.3.2014

Prodej stromků
Firma JUKKA bude prodávat v úterý 1. dubna v době od 13.30 do 14.00 hod. před prodejnou Jednota ve Stráži  stromky a keře  k jarní výsadbě.

Jednání zastupitelstva
Zveme Vás na 38. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Stráž, které se koná v kanceláři starosty, ve čtvrtek dne 3. dubna od 17. hod.
Program: Kontrtola usnesení z minulého zasedání, Finanční náležitosti městyse, Majetkové náležitosti městyse, Projednání Dohody o změně smlouvy se SFRB, Projednání Domovního řádu bytů městyse, Různé a diskuse.

Mobilní sběr
Městys Stráž zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o. Mobilní sběr objemného odpadu, nebezepčných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne ve všech obchích kromě Jadruže, v sobotu 5.4.2014. Bližší informace o stanovištích a době přistavení mobilní sběrny jsou na vývěskách nebo v kanceláři Městyse Stráž.

Cestopisná beseda
Zveme Vás na cestopisnou besedu pana Krupičky o Číně,  která se koná v sobotu 5. dubna v 19 hod. v Základní škole ve Stráži.

Rozhlasové hlášení 3.3.2014 - Setkání s občany na téma "Život na venkově"

MAS Český les, o.s. zve všechny zástupce neziskovek, spolků, podnikatele, zemědělce, zkrátka všechny občany, kteří mají dobré nápady a chtějí prosadit své záměry a cíle během dalších sedmi let na setkání s občany na téma "Život na venkově", které se koná ve středu 5. března od 17 hodin v zasedací místnosti Městyse Stráž. Přijďte se zamyslet, co chceme v příštích letech zlepšovat a kolik peněz na to potřebujeme!

Rozhlasové hlášení 28.2.2014 - Masopustní průvod a Dětský maškarní rej v Bernarticích, Masopust ve Stráži

Masopustní průvod a dětský maškarní rej v Bernarticích
Kulturní spolek Bernarticka Vás zve na MASOPUSTNÍ PRŮVOD, který začne v sobotu 1. března od 13 hod. v Bernarticích u hřiště a na vozech se přesune i do Strachovic. Večer od 20 hod. v bernartickém sále bude na masopustní zábavě k poslechu a tanci hrát kapela S-Akord. V neděli 2. března od 14 hod. v bernartickém sále proběhne dětský maškarní rej.

Masopustní průvod ve Stráži
Baráčníci Vás všechny srdečně zvou na MASOPUSTNÍ PRŮVOD ve Stráži, který se koná v úterý 4. března. Průvod vychází v 16.00 hod. od mateřské školky.

Rozhlasové hlášení 6.2.2014 - Dočasná změna pracovní doby na POŠTĚ, DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

POŠTA
Pošta ve Stráži oznamuje dočasnou změnu pracovní doby a to: pondělí a středa od 12.00 do 17.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00 hod. Tato změna platí do 14. února.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
Základní škola Stráž zve všechny malé i velké na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ, který se bude konat v sobotu 8. února od 14.00 hod. v jídelně základní školy. Občerstvení a odměny jsou připraveny.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní soubor Komedyjanti z Tachova Vás zvou na představení hry Františka Nepila "NOC A SKÁLA", které se bude konat v sobotu 8. února od 18.00 hod. v jídelně základní školy. Vstupné je dobrovolné.