28. jednání ZM Stráž
Starosta městyse Stráž Vás všechny zve na 28. veřejné jednání ZM Stráž, které se koná dnes 20. června od 17.00 hod. v kanceláři starosty městyse Stráž. Program jednání je zveřejněn na úřední desce městyse