Hledání velikonočního pokladu
Strážský spolek Stonožky zve všechny děti na Hledání velikonočního pokladu, který se bude konat v sobotu 16. dubna od 14:00 hod. ve Strážském parku u Drůbežáku.

Velikonoční zábava
Strážský klub Pekárna Vás všechny srdečně zve na Velikonoční zábavu, která se bude konat v sobutu 16. dubna od 20:00 hod. v sále klubu. K tanci a poslechu zahrají hudbu všech žánrů Los Pavlínos.