Zápis dětí do 1. tř. ZŠ Stráž
Základní škola Stráž oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy se koná od 6. do 16. dubna bez přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká dětí narozených v roce 2014, dále dětí narozených od 1. ledna do 31. srpna 2015 a daté dětí, kterým byl v loňském roce udělen souhlas s odkladem povinné školní docházky.