Deratizace
Dne 15. 7. 2019
proběhne ve Stráži PLOŠNÁ DERATIZACE. Otrávené návnady budou umisťovány do kanalizačního systému.
Žádáme občany, kteří mají podezření na výskyt hrabošů na svých dvorech, aby ve stejnou dobu také provedli položení otrávených návnad.   

Mobilní sběr
Městys Stráž zabezpečuje ve spolupráci s firmou Ekodepon Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne v sobotu 13. července. Doba a stanoviště přistavení mobilní sběrny jsou zveřejněny na vývěskách a na webových stránkách městyse. Bližší informace budou podány na telefonním čísle 374 780 991.