Dětský den ve Stráži
Zájmový spolek Stonožky zve všechny malé i velké děti na oslavu DĚTSKÉHO DNE, která se bude konat v sobotu 1. června od 15. hod. ve Strážském parku u Drůbežáku. Můžete se těšit na vystoupení dětí z mateřské školky, soutěže a nebude chybět ani kouzelník. Všichni jste zváni.

Prodej ovoce
Ovocnářská farma z Turnova oznamuje, že v sobotu 1. června bude ve Stráži na parkovišti u Jednoty od 15.30 hod. prodávat: jablka, jahody, meruňky, nové brambory, cibuli, česnek, okurky nakladačky a další produkty.

KOMPOSTÁRNA
Od 1.6.2019 bude NOVĚ otevřena KOMPOSTÁRNA městyse   Stráž, která se nachází cca 1 km od Stráže směrem na Borek – odbočka u kapličky na Čankovský Mlýn (bývalá skládka pilin a kůry Lesů ČR)
. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách městyse nebo v Informacích.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Informujeme všechny majitele psů, že očkování psů proti vzteklině bude probíhat ve dnech 17. a 18. června ve všech obcích. Bližší informace o časech budou zveřejněny na vývěskách a na webových stránkách městyse.

KÁCENÍ MÁJE
Sokol Bernartice oznamuje, že v sobotu 1. června od 17.00 hod. pořádá na hřišti v Bernarticích posezení s občerstvením při KÁCENÍ MÁJKY.