5. jednání ZM Stráž

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  2. Finanční náležitosti městyse: Žádosti o poskytnutí dotace (daru) z rozpočtu městyse Stráž, Dopravní obslužnost na rok 2019, Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2019
  3. Majetkové náležitosti městyse: Prodej a pronájem obecních pozemků (k.ú. Borek u Tachova), Záměr prodeje a pronájmu obecních pozemků (k.ú. Borek u Tachova, Stráž u Tachova, Jadruž), Žádost o odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemku v k.ú. Stráž u Tachova., Věcné břemeno – smlouva o budoucí smlouvě (přípojky inženýrských sítí k.ú. Stráž u Tachova)
  4. Bytové hospodářství: Žádosti o přidělení bytu, Dodatky k nájemním smlouvám z důvodu navýšení nájemného v obecních bytech, Dodatek SOD č. 80_2425DO1 ve věci provádění služeb v bytovém hospodářství
  5. Různé: Nabídka na zhotovení autobusové zastávky v obci Olešná a Bonětičky, Projednání podpory vydání knihy „Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku“.

Masopust ve Stráži
Baráčníci Vás všechny srdečně zvou na Masopustní průvod, který se bude konat v úterý 5. března. Vycházet se bude od mateřské školky v 15.30 hod.. Občerstvení je jako vždy zajištěno a zájemci o zapůjčení masky si ji mohou vyzvednout půl hodiny před zahájením v bývalé sauně u mateřské školky.