Dětský maškarní rej ve Stráži
Základní škola ve Stráži zve všechny malé, větší i ty největší na Dětský maškarní rej s Kájou a Miluškou, který se bude konat v sobotu 23. února od 14.00 hod. ve školní jídelně . Občerstvení a tombola jsou zajištěny a vstupné je dobrovolné.