mše svatá
Římskokatolická farnost Bor Vás všechny srdečně zve 24. prosince na mši svatou ze slavnosti Narození Páně. Do Bernartic od 16.00 hod. - celebruje P. Miroslav Martiš a do Stráže od 21. hod. se zpěvem koled - celebruje P. Václav Sládek.

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Bor pořádá 5. - 6. ledna v našich obcích Tříkrálovou sbírku a předem děkují za vaši vstřícnost a štědrost.