Mobilní sběr (mimo Stráže všechny obce)
Městys Stráž zabezpečuje ve spolupráci s firmou Ekodepon Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne v sobotu 10. listopadu.. Doba a stanoviště přistavení mobilní sběrny jsou zveřejněny v Informacích městyse Stráž a na webových stránkách obce. Bližší informace budou podány v kanceláři městyse nebo na telefonním čísle 374 780 991.

Martin na bílém koni
Kulturní spolek Bernarticka všechny srdečně zve v sobotu, 10. listopadu, v 17.00 hod. do Bernartic k tvrzi, na akci Příjezd sv. Martina na bílém koni. O občerstvení je jako vždy postaráno.