23.08.2019

Rozhlasové hlášení 7.12 - 8. 12. 2017

Charita
Fartní charita ve Stráži informuje, že jako každý rok připravila pro děti hračky. Zájemci z řad dětí i dospělých si mohou přijít vybrat vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hod do budovy farní charity ve Stráži.

 Adventní dílnička
Základní škola Stráž zve všechny děti, rodiče i ostatní zájemnce 8. prosince, od 16.30hod. na Adventní dílničku, která bude zaměřena na výrobu patchworkových vánočních koulí a dalších vánočních dekorací. Poplatek činí 50,00 Kč na osobu a každý si odnese jeden výrobek.