Přerušení dodávky elektřiny ve Stráži
Oznamujeme občanům, že z důvodu provedení nezbytních prací na zařízení distribuční soustavy bude v části obce Stráž (od samoobsluihy směrem na Borek, rodinné domky u hřiště, mateřská školka a nádraží ČD) v úterý 13. května od 7,30 do 15,00 hodin přerušena dodávka elekřiny.