Přerušení dodávky elektriky
Oznamujeme občanům, že z důvodu provedení nezbytních prací na zařízení distribuční soustavy bude v obci Bonětice a Bonětičky ve středu 30. dubna od 7,30 do 11,30 hodin přerušena dodávka elekřiny.

Zápis dětí do MŠ
Mateřská škola Stráž oznamuje, že Zápis dětí na školní rok 2014/2015 se bude konat v budově Mateřské školy ve Stráži v úterý 6. května od 8.00 do 16.00 hod. K Zápisu se dostaví rodiče, kteří chtějí umístit své dítě v následujícím školním roce.Děti přijímáme do MŠ k 1.9.2014. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od tří let. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky. S sebou si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.