Prodej stromků
Firma JUKKA bude prodávat v úterý 1. dubna v době od 13.30 do 14.00 hod. před prodejnou Jednota ve Stráži  stromky a keře  k jarní výsadbě.

Jednání zastupitelstva
Zveme Vás na 38. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Stráž, které se koná v kanceláři starosty, ve čtvrtek dne 3. dubna od 17. hod.
Program: Kontrtola usnesení z minulého zasedání, Finanční náležitosti městyse, Majetkové náležitosti městyse, Projednání Dohody o změně smlouvy se SFRB, Projednání Domovního řádu bytů městyse, Různé a diskuse.

Mobilní sběr
Městys Stráž zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o. Mobilní sběr objemného odpadu, nebezepčných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne ve všech obchích kromě Jadruže, v sobotu 5.4.2014. Bližší informace o stanovištích a době přistavení mobilní sběrny jsou na vývěskách nebo v kanceláři Městyse Stráž.

Cestopisná beseda
Zveme Vás na cestopisnou besedu pana Krupičky o Číně,  která se koná v sobotu 5. dubna v 19 hod. v Základní škole ve Stráži.