POZVÁNKA NA 36. JEDNÁNÍ ZM STRÁŽ
Zveme Vás na 36. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Stráž, které se koná v kanceláři staroty Městyse Stráž, ve středu 18. prosince od 17.00 hod. Program: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání, 2. Rozpočet Městyse Stráž na rok 2014, 3. Rozpočtové výhledey na rok 2015, 2016, 4. Finanční náležitosti, 5. Prodej a pronájem majetku městyse, 6. Různé, diskuse.

VÁNOČNÍ BESÍDKA V ZŠ STRÁŽ
Základní škola oznamuje, že původně plánovaná Vánoční besídka na 18. prosince se z důvodu vysokého počtu nemocných dětí  r u š í .  

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Oznamujeme občanům, že prodej vánočních stromků bude probíhat ve čtvrtek 19. prosince od 14 do 16 hod. ve skladu naproti Úřadu městyse Stráž.