TJ Sokol Stráž a Muzeum Českého lesa v Tachově pořádají v sobotu 12. října od 9.00 hod. HISTORICKO- PŘÍRODOPISNOU VYCHÁZKU po trase STRÁŽSKÁ HŮRKA - VALCHA - STARÁ LESOVNA A ZPĚT (celkem 7 km) s odborným výkladem a soutěží pro děti o ceny. Průvodcem bude dr. Václav Chvátal, historik tachovského muzea. Start bude z fotbalového hřiště ve Stráži. Po skončení vycházky bude zajištěno občerstvení na fotbalovém hřišti. Každý je srdečně zván.