Městys Stráž zabezpečuje ve spolupráci s firmou Ekodepon MOBILNÍ SBĚR objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne v sobotu 21. září ve Stráži a všech přilehlých obcích. Bližší informace o době přistavení mobilní sběrny  jsou na vývěskách, v letácích nebo je možno se informovat přímo na Městysi Stráž.

Sokol Stráž, oddíl kopané, sehraje v sobotu, po úspěšném vítězství v Boru, další těžký mistrovský zápas proti Bezdružicím od 16.30 hod.
V předzápase hrají žáci od 14.00 hod. se Studánkou.
Občerstvení je zajištěno a zveme všechny příznivce kopané.

V sobotu 21. září se koná 3. ročník Rybářských závodů ve Strachovicích. Zápis se koná od 6.30 min. Občerstvení je zajištěno a večer nebude chybět hudba a tanec. Všichni jste srdečně zváni.