Sbor dobrovolných hasičů Stráž Vás zve při příležitosti svátku sv. Floriana v sobotu 4. května od 14.00 do 17.00 hod. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v hasičské zbrojnici ve Stráži. Přijďte se podívat: přestavba nástavby vozidla CAS32 Tatra 148, nová sportovní stříkačka PS 18 a další technika a výstroj. Občerstvení zajištěno.