Mistrovská utkání ve fotbale
Oddíl kopané Sokolu Stráž zve své příznivce na MISTROVSKÁ UTKÁNÍ, která se konají v sobotu 20. dubna: od 12.00 hod. hrají žáci s Třemešnou, od 14.00 hod. hraje přípravka také s Třemešnou a od 17.00 hod. hrají muži se Zadním Chodovem.

Sběr nefunkčních elektrospotřebičů
ZŠ Stráž vyhlašuje v rámci Dne Země sběrovou akci vyřazených a nefunkčních elektrospotřebičů, baterek, mobilů. Odpad bude v rámci celostátní soutěže Recyklohraní odevzdán a škola tak získá body, které pak budou směněny za učební materiál a pomůcky. Akce bude probíhat dne 24. dubna od 8 do 18 hod. před budovou školy. Děkují všem, kteří je v této akci podpoří.

Odběr použitých stolů a židlí ze ZŠ
Ředitelka ZŠ Stráž oznamuje, že naši občané mají možnost odběru použitých a vyřazených stolů a židlí z jednotlivých tříd. Bližší informace podá ředitelka školy p. Vaňousová. 

Zájemci do ZOO Plzeň
Zájemci o zájezd do ZOO v Plzeni, který se bude konat dne 8. června se mohou přihlásit v ředitelně ZŠ Stráž.