TJ Stráž Vás všechny zve, při příležitosti oslav 75 let Sokolu Stráž, na fotbalové utkání STRÁŽSKÝCH LEGEND a 3. ročníku turnaje v malé kopané MEMORIÁL KAMARÁDŮ, který se bude konat v sobotu 22. června. Fotbalové utkání bude zahájeno v 10 hod. a turnaj v malé kopané od 15 hod. Večer od dvacáté k poslechu a tanci zahraje LOS PAVLÍNOS. Přijďte podpořit naše strážské legendy a hezky se pobavit.