Sběrný dvůr ve Stráži bude znovu otevřen od 1.6.2024 ve stanovených dnech a časech.