Z důvodu nemoci bude sběrný dvůr ve Stráži uzavřen do 31. května 2024.