SBĚRNÝ DVŮR ve Stráži je z důvodu nemoci uzavřen ve dnech 15. - 30. dubna 2024