3. ZM Stráž

Starosta městyse Stráž Vás všechny zve na 3. veřejné jednání ZM Stráž, které se koná dnes 19. prosince od 17.00 hod. v kanceláři městyse Stráž. Program jednání je zveřejněn na úřední desce městyse.

Vánoční setkání

Římskokatolická farnost zve na VÁNOČNÍ SETKÁNÍ za zpěvu koled a varhanního doprovodu, které se bude konat v kostele sv. Václava ve Stráži 24. prosince od 15 hod. a během tohoto setkání, již od 14.30 si můžete také vyzvednout „betlémské světlo“.