Hotovostní platby na pokladně městyse Stráž bude možno provádět do 21.12.2022 do 17.00 hod.
Po tomto termínu budou platby přijímány pouze na účet městyse č. 1427401/0100.
Pokladna znovu otevřena 3. ledna 2023.