Částečná uzavírka provozu na silnici č. II/195 v úseku mostu ev.č. 195-003 v obci Borek z důvodu havarijního stavu tohoto mostu s vyloučením provozu všech vozidel nad vyznačenou tonáž 3,5 t, v termínu od O1.O1.2023 do 31.12.2023