Starosta městyse Stráž Vás všechny zve na 2. veřejné jednání ZM Stráž, které se koná dnes 7. listopadu od 17.00 hod. v kanceláři městyse Stráž. Program jednání je zveřejněn na úřední desce městyse.