• 16. května 2016 se konalo výběrové řízení na zhotovitele pro akci: Oprava povrchu místní komunikace v Jadruži. Výběrovou komisí byla vybrána firma: Silnice Horšovský Týn a.s. Předpokládaný termín prací je červen 2016. Akce byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje.
  • 6. června  2016 se konalo výběrové řízení na akci: Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. ve Stráži. Výběrovou komisí byla vybrána firma: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Plzeň. Předpokládaný termín prací je od 1.7. 2016 do 31.7.2017.
  • V červenci a srpnu 2016 probíhaly v naší mateřské škole rozsáhlé opravy instalačních a kanalizačních rozvodů současně s rekonstrukcí toalet a koupelen v hodnotě cca 400.000,- Kč. Stavební práce prováděla firma Cihlář, Staré Sedlo a vodoinstalační práce firma Kořínek, Meclov - Třebnice.