Změna č. 2 územního plánu Stráž - úplného znění - text

A - Grafická část územního plánu

B - Grafická část - odůvodnění