č.j.  1166/09/LT

Usnesení

44. mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

                                       konaného dne 30.12. 2009

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:
    1. Žádost Občanského sdružení Souměř o pronájem
         pozemků k.ú. Stráž u Tachova a Souměř.

2. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků:
     k.ú. Stráž u Tachova - p.č. 3348/2 o výměře 96m2, p.č. 3362
                                          o výměře 166m2, p.č. 397/11 o výměře 26m2
     k.ú. Souměř - p.č. 98 o výměře 38m2, p.č. 56/3 o výměře 2m2,
                            p.č. 1049/1 o výměře 9m2, p.č. 45/2 o výměře 3m2,
                            st.p.č. 38 o výměře 6m2, p.č. 47/2 o výměře 3m2,
                            p.č. 49/2 o výměře 9m2, p.č. 1057/4 o výměře 10m2

 

 

                                   Karel Fišpera                                    Věra Koktová

                                      starosta                                           místostarosta

Vyvěšeno: 30.12.2009

Bude sňato: 15.1.2010