Usnesení
31. mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž
konaného dne  23.2.2009
   

 

Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:  

1. Výběr firmy BKV stavební společnost s.r.o., Přimdská 630, 348 02  Bor jako zhotovitele
    pro akci „ Stavba 8. BJ ve Stráži“.
    

                             Karel Fišpera                                                Věra Koktová

                                 starosta                                                      místostarostka

    

Vyvěšeno dne: 24.2.2009

 

Sejmuto dne: 12.3.2009